Wybrany język:

    Na początku sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie UE nr 2017/1369 FEL (ang. Framework for Energy Labelling) ustanawiające ramy etykietowania energetycznego, które z dniem wejścia w życie zastąpiło dyrektywę LErP 2010/30/UE – informowaliśmy o tym na blogu wiedzy rCE we wpisie z 15 listopada 2017 r. Nowe wymagania EcoDesign w zakresie oznakowania produktów.
Dyrektywa ErP 2009/125/EC wraz z rozporządzeniem FEL 2017/1369 stanowią ramy unijnych przepisów dotyczących ekoprojektu (ang. EcoDesign), czyli wymagań jakie Komisja Europejska stawia wobec produktów zużywających energię, tak aby były bardziej efektywne przy mniejszym zużyciu energii. Wskazuje również, jak takie produkty należy etykietować, co większość z nas widzi w postaci kolorowego eko-oznaczenia widocznego na lodówkach, pralkach, wentylatorach i wielu innych produktach.
    Rozporządzenie FEL wprowadza między innymi zmiany w zakresie obowiązków dostawców (tj. producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów) i sprzedawców oraz wprowadza zmianę skali oznakowania, w którym obecne oznakowanie produktów z podziałem na 7 klas od A+++, przez A++, A+ do klasy D, zostanie zastąpione jednolitą skalą od A do G. Jednak najważniejsza zmiana dotyczy wdrożenia unijnej bazy produktów EPREL (ang. European Product Registry for Energy Labelling), która składa się z dwóch  części:

 • Baza publiczna (ang. Public Site) – dostępna dla wszystkich, w której znajdują się informacje związane z produktem (tj. nazwa i adres producenta, dane kontaktowe, nazwa i model produktu, etykieta efektywności energetycznej i karta produktu, klasa efektywności energetycznej i inne parametry), które umożliwią klientowi lepsze porównanie produktów.
 • Baza niepubliczna (ang. Non Public Site / Compliance part) - dostępna wyłącznie dla organów nadzoru rynku i KE, w celu skutecznego monitorowania rynku i prowadzenie kontroli produktów we Wspólnocie.

    Baza EPREL działa od połowy grudnia 2018, a od 1 stycznia 2019 roku producenci i importerzy są zobowiązani wprowadzać informacje na temat każdego swojego produktu, który znajduje się w zakresie wymagań dotyczących etykietowania energetycznego i które zostały wprowadzone na rynek Wspólnoty. Przy czym (patrz schemat poniżej):

 • produkty wprowadzone na rynek przed 1 sierpnia 2017 r. można zarejestrować dobrowolnie;
 • produkty wprowadzone na rynek pomiędzy 1 sierpnia 2017 r., a 1 stycznia 2019 r. należy wprowadzić do 30 czerwca 2019 r.;
 • a produkty wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2019 r. należy wprowadzać na bieżąco.

    Przed zalogowaniem do systemu EPREL należy uzyskać konto użytkownika UE w bazie ECAS (ang. European Commission's Authentication Service) – patrz link https://webgate.ec.europa.eu/cas. Dopiero wtedy można zalogować się do bazy produktów, założyć profil producenta i wprowadzić dane techniczne poszczególnych produktów (patrz zdjęcie poniżej) – patrz link https://energy-label.acceptance.ec.europa.eu.
    Obecnie wprowadzenie produktów odbywa się poprzez „ręczne” wpisywanie danych. Wprowadzone dane będą tam przechowywane przez 15 lat. W lutym br. zostanie uruchomiony system, który pozwoli na wprowadzanie danych na zasadzie system-to-system w oparciu o pliki XML (patrz zdjęcie poniżej). Odpowiednio przygotowany plik powinien zawierać:

 1. Kod identyfikacyjny.
 2. Podstawowe dane modelu, producenta, markę produktu, numer rozporządzenia dotyczącego produktu.
 3. Etykieta produktu.
 4. Data pierwszego wprowadzenie produktu na rynek Wspólnoty.
 5. Dokumentację techniczną produktu.
 6. Dane kontaktowe osoby lub działu odpowiadającego za dany model.
 7. Klasę energetyczną.

Chciałbym przypomnieć, że biuro riskCE specjalizuje się w wymaganiach ekoprojektu prowadząc Krajowy Punkt Kontaktowy ds. EcoDesign. Zapewniamy wsparcie i świadczymy usługi producentom i importerom wykonując:

 • ocenę zgodności produktów pozostających w zakresie wymagań EcoDesign i dyrektyw nowego podejścia,
 • organizujemy badania i testy produktów,
 • weryfikujemy dokumentację techniczną,
 • przygotowujemy instrukcje, oznakowania, etykiety i karty produktów,
 • przygotowujemy deklaracje zgodności,
 • umieszczamy produkty w bazie EPREL.

 

Autor: Piotr R. Gajos
Product Compliance Engineer