Wybrany język:

    Biuro riskCE oferuje usługi doradztwa technicznego i prawnego w zakresie oceny zgodności produktów z wymaganiami. Specjalizujemy się w europejskich Dyrektywach Nowego i Globalnego Podejścia (ang. New and Globaln Approach Directives).

Nasza dewiza brzmi:
     risk assessment and CE marking
            … this is printed in our name and this is exactly what we are doing.

    Posiadamy także wiedzę i doświadczenie w zakresie wymagań obowiązujących w innych krajach - tj. Turcja, USA, Kanada. Prowadzimy szkolenia dedykowane i otwarte w wyżej wymienionym zakresie. Nasza misja to:

  • rozwój kompetencji i gromadzenie doświadczeń,
  • gotowość na każde wyzwanie,
  • skuteczność działań i optymalizacja kosztów.