Wybrany język:

Zespół riskCE

Piotr R. Gajos

inżynier ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Engineer), rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzki Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych (tj. 305/2011), maszyn i urządzeń (tj. MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, NEEE 2000/14/EC, RoHS 2011/65/UE i WEEE 2012/19/UE) oraz wymagań ekoprojektu (tj. ErP 2009/125/EC i LErP 2010/30/UE).

Sandra Pawłowska

inżynier ds. oceny zgodności (ang. Product Compliance Engineer), specjalista w zakresie maszyn i urządzeń (tj. MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE i WEEE 2012/19/UE) oraz wymagań dyrektywy hałasowej NEE (tj. 2000/14/EC).

Marcel Brajer

specjalista ds. oceny zgodności produktów (ang. Product Compliance Specialist), specjalista w zakresie wymagań ekoprojektu (tj. ErP 2009/125/EC oraz LErP 2010/30/UE).

Joanna Karczemna

koordynator projektów (ang. Projects Coordinator) i obsługa biura.

Piotr Janicki

inżynier ds. oceny zgodności wyrobów budowlanych (ang. Construction Products Compliance Engineer) inżynier mechanik, audytor wiodący i szkoleniowiec w zakresie systemów wg. EN ISO 9001 oraz Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z CPR 305/2011 wg. EN 1090 i ISO 3834.

Paulina Zakrzewska-Rosołowska

zapewnia obsługę prawną w ramach prowadzonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej Pauliny Zakrzewskiej-Rosołowskiej. Prowadzi praktykę zawodową w Gdańsku w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej oraz w filii Kancelarii w Iławie - www.adwokat-zakrzewska.pl . Paulina Zakrzewska-Rosołowska została wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Mariusz Zakrzewski

inspektor ochrony przeciwpożarowej, absolwent studiów podyplomowych Inżynieria Pożarowa Budynków w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Łącznie 15 lat pracy w branży przeciwpożarowej.

Aleksandra Gajos

obsługa biura, kadry i księgowość.

Konrad Kaczmarczyk

inżynier mechanik, konstruktor maszyn i urządzeń, specjalista w zakresie dyrektywy MD 2006/42/EC.

Krzysztof Szefer

inspektor BHP i PPOŻ, specjalista w zakresie dyrektyw ATEX 94/9/EC oraz 2014/34/UE, ATEX USERS 1999/92/EC, MD 2006/42/WE oraz 2009/104/EC.