Wybrany język:
 • Określenie odpowiedzialności i obowiązków podmiotów związanych z produktem;
   
 • Wykonanie procedury oceny zgodności produktu;
   
 • Weryfikacja zgodności produktu;
   
 • Wprowadzenie produktu na rynek UE pod nową marką;
   
 • Wdrażanie ZKP wg. CPR 305/2011 oraz innych systemów zarządzania;
   
 • Organizacja badań, testów i certyfikacji produktów;
   
 • Weryfikacje zgodności z wymaganiami UE kupowanych lub posiadanych maszyn;
   
 • Reprezentowanie przed inspektoratami i organami nadzoru rynku;
   
 • Weryfikowanie zgodności produktów konkurencji;
   
 • Konsultacje i szkolenia w wyżej wymienionym zakresie.