Wybrany język:

    Wiele wyrobów, przed wprowadzeniem na obszar handlowy Unii Europejskiej, zgodnie z jej prawodawstwem musi zostać ocenionych pod względem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz zgodności z wymogami prawnymi. Wymagania te określają unijne dyrektywy tzw. Nowego i Globalnego Podejścia, a ocena zgodności wyrobu z dyrektywą potocznie określana jest jako certyfikacja wyrobu. Oznakowanie CE, "koło sterowe" dla wyposażenia na statki, ”przekreślony śmietnik” dla elektroniki i elektryki, EX dla urządzeń do pracy w atmosferze wybuchowej, oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej Lwa, oraz inne oznaczenia umieszczane na produktach, a które informują, że produkt pozytywnie przeszedł procedurę oceny zgodności wymaganą przez odpowiednią dla danego wyrobu wymagania unijne i spełnia wskazane dla niego wymagania zasadnicze.
    Tym samym oznakowanie - to inaczej paszport wyrobu na rynek unijny. Należy jednak pamiętać, że to oznakowanie można umieszczać jedynie na wyrobach wskazanych w dyrektywach Nowego i Globalnego Podejścia, zakazane jest używanie oznakowania CE na wszystkich pozostałych produktach.
    Firmy zajmujące się produkcją, importem i dystrybucją muszą potrafić odnaleźć się w świecie unijnych dyrektyw, które nakładają na producentów nierzadko bardzo rygorystyczne wymagania pod względem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska oraz zgodności z normami technicznymi. Dlatego też ważna staje się certyfikacja produktów i badania, które muszą przebiegać w sposób jak najbardziej rzeczowy. W innym przypadku może nie udać się wprowadzić na rynek produktu bezpiecznego i spełniającego wymagania unijne, przez co środki przeznaczone na jego opracowanie zostaną zmarnowane. Dlatego skorzystanie z usług naprawdę rzetelnej firmy zajmującej się badaniem produktów jest niezbędną inwestycją.
    Biuro riskCE – czyli godna zaufania usługa w zakresie certyfikacji i badań.
    Obszar badania produktów wymaga dużego zaufania zleceniodawcy wobec firmy wykonującej usługę w zakresie oceny zgodności i badań produktów, ponieważ ten pierwszy musi być pewny, iż zostaną one przeprowadzone w jak najbardziej dokładny sposób. Dlatego tak istotne jest tutaj wiedza, doświadczenie i zaufanie, którego posiada biuro riskCE. Posiadamy bowiem duże doświadczenie w wykonywaniu procedury oceny zgodności, organizowaniu badań, testów i certyfikacji produktów w celu potwierdzenia ich zgodności z odpowiednimi wymaganiami i normami. Pomagamy wykonać badania nie tylko w Polsce, ale także w Azji (np. Chiny) oraz w Ameryce Północnej i Południowej. Tak szeroka baza klientów jest doskonałym dowodem naszej rzetelności.
    Zespół riskCE posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie kilkunastu dyrektyw:

 • MD 2006/42/EC,
 • LVD 2014/35/UE,
 • EMC 2014/30/UE,
 • CPR 305/2011,
 • NEE 2000/14/EC,
 • TOYS 2009/48/EC,
 • PPER 2016/425,
 • GPSD 2001/95/EC,
 • RoHS 2011/65/UE oraz WEEE 2012/19/UE,
 • ErP 2009/125/EC oraz FELaR 2017/1369 (ex. LErP 2010/30/UE),
 • a także RCD 94/25/EC oraz MDD 93/42/EC.

    W zakresie certyfikacji produktów możemy pochwalić się zatem nie tylko dużym doświadczeniem, ale i wszechstronnością. Tak solidna baza sprawia, że prowadzimy współpracę z wieloma firmami z całego świata, a ilość naszych klientów stale się powiększa. Cały czas śledzimy rozwój unijnych dyrektyw, dzięki czemu oferowane przez nas badania produktów pozwolą Państwa produktom spełnić ich wymogi.