Wybrany język:

    W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ jaki na środowisko wywiera nie tylko sam produkt, ale także proces projektowania, wytwarzania, eksploatacji, a także utylizacji. Ilość produktów wprowadzanych na rynek przez producentów idzie w setki tysięcy i miliony. Za największy problem uważa się często kwestię nadmiernego zużycia energii, co z kolei wiąże się ze zintensyfikowaną eksploatacją surowców. Dlatego też Unia Europejska wprowadziła wymagania EcoDesign, które ustanowiły wymagania odnośnie energooszczędności:

  • na etapie wytwarzania - np. efektywność wykorzystania materiałów i procesu produkcji jako takiego,
  • na etapie użytkowania – co najczęściej kojarzymy jako ogólnie pojętą energooszczędność produktu,
  • oraz na etapie utylizacji i odzysku komponentów i materiałów – recycling.

    Warto zatem dokładnie zapoznać się z wymaganiami EcoDesign, jednak zdajemy sobie przy tym sprawę, że ich aplikacja jest wyjątkowo złożonym procesem, dlatego oferujemy Państwu fachową pomoc w tym zakresie.
    Wymagania ekoprojektu (ang. ecodesign) zostały zawarte w dwóch unijnych dyrektywach:

  • Dyrektywa ErP 2009/125/EC (ang. Energy related Products Directive), która ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów ekoprojektu dla poszczególnych grup produktów związanych z energią. Dyrektywa ta zastąpiła dyrektywę EuP 2005/32/EC  (ang. Energy using Products), uzupełnioną dyrektywą 2008/28/EC.
  • Rozporządzenie LErP 2017/1369 (ex. 2010/30/UE) (ang. Labeling of Energy related Products Directive) w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią. Rozporządzenie to niedawno zastąpiło dyrektywę LErP 2010/30/UE (ang. Labeling of Energy related Products Directive), o czym więcej napisaliśmy na naszym Blogu wiedzy rCE we wpisie pod tytułem Nowe wymagania EcoDesign w zakresie oznakowania produktów.

    Wyżej wymienione wymaganie ekoprojektu nie dotyczą samych produktów, lecz opisują ramy, czyli reguły, które mają posłużyć Komisji Europejskiej do przygotowania odpowiednich przepisów. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych grup produktowych zostały ustanowione w:

  • środkach wykonawczych, czyli rozporządzeniach unijnych powiązanych z dyrektywą ErP 2009/125/EC
  • oraz aktach delegowanych, czyli unijnych rozporządzeniach powiązanych z dyrektywą LErP 2017/1369 (ex. 2010/30/UE).

    Biuro konsultingowe riskCE od lat specjalizuje się w wymaganiach EcoDesign, stale poszerzając wiedzę i doświadczenie. Przez ostatnie lata ilość środków wykonawczych i aktów delegowanych znacznie się zwiększyła, obejmując takie produkty jak: lampy i żarówki LED, odkurzacze, transformatory małej, średniej i dużej mocy, profesjonalne szafy chłodnicze i lodówki, domowe piekarniki, domowe piekarniki, płyty grzejne i okapy kuchenne, wentylatory i klimatyzatory, bojlery, kotły wody gorącej i kotły na paliwo stałe i wiele innych.
    W fazie projektowej są już kolejne eco-wymagania dotyczące kabli zasilających, okien, elektronarzędzi, urządzeń do spawania i cięcia, maszyn stolarskich, profesjonalnych zmywarek, kompresorów, pomp do basenów i akwariów, pieców przemysłowych itd. Wszystko to sprawia, że wymagania dyrektywy EcoDesign mają wpływ na coraz większy asortyment produktów tak codziennego użytku jak i tych przeznaczonych dla profesjonalistów.edzę i doświadczenie. Przez ostatnie lata ilość środków wykonawczych i aktów delegowanych znacznie się zwiększyła, obejmując takie produkty jak: lampy i żarówki LED, odkurzacze, transformatory małej, średniej i dużej mocy, profesjonalne szafy chłodnicze i lodówki, domowe piekarniki, domowe piekarniki, płyty grzejne i okapy kuchenne, wentylatory i klimatyzatory, bojlery, kotły wody gorącej i kotły na paliwo stałe i wiele innych.
    Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, biuro riskCE utworzyło Krajowy Punkt Kontaktowy ds. wymagań EcoDesign. Zapraszam do kontaktu i konsultacji w zakresie unijnych wymagań ekoprojektu. Prosimy o kierowanie maili na adres biuro@riskCE.pl . Zapewniamy, że żadne z zapytań nie pozostanie bez odpowiedzi. Nasz Krajowy Punkt Kontaktowy zdążył pomóc już wielu przedsiębiorstwom rozjaśnić dręczące je wątpliwości.