Wybrany język:

    Biuro riskCE posiada dogłębną wiedzę na temat dyrektyw i rozporządzeń unijnych dotyczących produktów, polskich ustaw wdrażających te wymagania jak również ustaw opisujących uprawnienia polskich organów nadzoru rynku. Nasze biuro przygotowuje ekspertyzy i opinie korzystając z wiedzy i doświadczenia inż. Piotra R. Gajos, który jest rzeczoznawcą wpisanym na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku. W przypadku zagadnień stricte prawnych biuro riskCE współpracuje z Kancelarią Adwokacką prowadzoną przez Paulinę Zakrzewską-Rosołowską.
    Biuro riskCE reprezentuje swoich klientów podczas kontroli i postępowania administracyjnego przed organami nadzoru rynku. Poszczególne organy nadzoru rynku posiadają kompetencje w zakresie różnych dyrektyw nowego podejścia. Dlatego kontrola produktu, który podlega pod wymagania kilku dyrektyw może być wykonywana jednocześnie przez różne inspektoraty.