Wybrany język:

          Poprzedni wpis na Blogu wiedzy rCE „Zmiany unijnych wymagań versus ocena zgodności” był wstępem do tego wpisu. Wymagania EcoDesign są szczególną specjalnością biura riskCE, dlatego też zmiana wymagań w zakresie oznakowania nie może się obyć bez oddzielnego wpisu.
     Wymagania ekoprojektu zostały opisane dwoma oddzielnymi aktami prawnymi, tj.:

 • dyrektywą ErP (and. Energy related Products) 2009/125/EC, która ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, która zastąpiła dyrektywę EuP 2005/32/EC
 • oraz dyrektywą LErP (ang. Labelling of Energy related Products) 2010/30/UE w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, która zastąpiła dyrektywę 92/75/EEC.

Obie dyrektywy (tj. ErP oraz LErP) nie są wymaganiami, które bezpośrednio dotyczą produktów, a jedynie ‘przepisem’ dla Parlamentu i Rady UE w jaki sposób ma przygotować rozporządzenia dotyczące poszczególnych grup produktowych. Większość z Was zna LErP w postaci kolorowego eko-oznaczenia, przez niektórych nazywanego eko-choinką, widocznego na lodówkach, pralkach, wentylatorach i wielu innych produktach. Dotychczas oznakowanie to obejmowało 7 klas od ciemno zielonego oznaczenia do ciemnoczerwonego. Formanie klasy powinny być od litery A do G, jednak postęp techniczny spowodował, że pojawiły się oznaczenia od A+++, przez A++, A+ do klasy D. Etykietowanie produktów ma za zadanie przekazanie klientowi końcowemu informacje tak, aby ułatwić mu porównanie i wybór produktu z niskim zużyciem energii.

          Z dniem 1 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie UE 2017/1369 FEL (ang. Framework for Energy Labelling) ustanawiające ramy etykietowania energetycznego. Rozporządzenie z dniem wejścia w życie zastąpiło dyrektywę LErP 2010/30/UE.
Nowe rozporządzenie przewiduje zmiany w zakresie obowiązków dla dostawców (tj. producenci i importerzy) i sprzedawców. Najważniejsze zmiany dotyczą zmiany skali oznakowania oraz wdrożenia unijnej bazy danych produktów.
     Zgodnie z nowym rozporządzeniem dotychczasowa skala obejmująca oznakowania A+++, A++ oraz A+ zostanie zastąpiona jednolitą skalą od A do G (patrz obrazek). Aby zapewnić jednolitą skalę do dnia:

 • 2 sierpnia 2026 roku KE przyjmie nowelizacje i zmiany aktów delegowanych w sprawie ogrzewaczy pomieszczeń oraz podgrzewaczy i zasobników ciepłej wody, kotłów na paliwo stałe,
 • 2 listopada 2018 roku KE przyjmie nowelizacje i zmiany aktów delegowanych w sprawie domowych zmywarek do naczyń, domowych urządzeń chłodniczych, pralek domowych, telewizorów, lamp i opraw oświetleniowych.

     Unijna baza danych produktów będzie zawierać dwie części, publiczną dostępną dla klientów oraz niepubliczną dostępną dla organów nadzoru rynku. W części publicznej znajdą się wszystkie informacje związane z produktem, które umożliwią klientowi końcowemu lepsze porównanie produktów. Dostawca będzie tam wprowadzać:

 • nazwę, adres, dane kontaktowe itp.,
 • identyfikator modelu,
 • etykietę produktu,
 • klasę efektywności energetycznej i inne parametry z etykiety,
 • parametry z karty informacyjnej produktu.

Część niepubliczna będzie przeznaczone wyłącznie dla organów nadzoru rynku i KE w celu skuteczniejszego nadzoru rynku we Wspólnocie. Dostawca będzie wprowadzać dane dotyczące:

 • identyfikacji modelu,
 • dokumentacji technicznej produktu.

     Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2019 roku, przed wprowadzeniem do obrotu produktu objętego aktem delegowanym, dostawcy będą mieli obowiązek wprowadzenia wyżej wymienionych informacji na temat każdego modelu do bazy danych. Zaś wprowadzone dane będą przechowywane w bazie przez 15 lat.
          Jak widać, zmiany w zakresie oznakowania EcoDesign są bardzo duże. Rozporządzenie ramowe FEL 2017/1369 zostało wprowadzone, a nam pozostaje czekać na nowelizacje aktów delegowanych dla poszczególnych grup produktowych.

Autor: Piotr R. Gajos
Product Compliance Engineer