Wybrany język:

Czy masz pomysł na innowacyjny produkt? Czy wiesz, że produkt powinien być bezpieczny dla jego użytkownika? A może chcesz swoje produkty sprzedawać za granicą? Ale czy wiesz, jakie wymagania formalne i techniczne musi on spełniać? Czy wiesz co to jest unijny system nowego podejścia do harmonizacji technicznej i normalizacji? Jeżeli Twoja odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, to Seminarium Wymagania / Badania / Certyfikacja jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na seminarium na którym inżynierowie ds. oceny zgodności produktów, specjaliści od certyfikacji produktów
i inspektorzy z organów nadzoru rynku będą dzielić się wiedzą i odpowiadać na pytania.

Dla kogo?
Dla studentów kierunków technicznych, inżynieryjnych, automatycznych i nie tylko. Dla osób mających pomysł na produkt, planujących rozpoczęcie regularnej produkcji lub sprzedaż za granicą. Dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w parkach naukowo-technologicznych i innych centrach innowacji.

Dowiesz się:
    - jakie są obowiązki producenta, importera i dystrybutora?
    - gdzie szukać informacji o unijnych wymaganiach technicznych, które musi spełnić produkt?
    - czym się różni laboratorium akredytowane od jednostki notyfikowanej i gdzie badać produkt?
    - jak działają polskie organy nadzoru rynku?

Program seminarium:

 1. Obowiązki producenta, importera i dystrybutora wynikające z polskiego wdrożenia dyrektyw nowego i globalnego podejścia – Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE
 2. Procedury oceny zgodności – Przemysła Gałka, jednostka notyfikowana PRS
 3. Zasady oceny zgodności oraz wymagania dokumentacyjne dla potwierdzenia jakości
  i bezpieczeństwa wyrobów
  - Maciej Łopusiewicz, jednostka notyfikowana TÜV Rheinland
 4. Normy a prawo. Sposoby– Artur Staśkiewicz,  Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego
 5. Zasady systemu normalizacji dobrowolnej – Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych
 6. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku – Włodzimierz Łabanowski, Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat w Olsztynie
 7. Bezpieczeństwo produktów w UE – Przemysła Gałka, jednostka notyfikowana PRS
 8. Jak uczestniczyć w normalizacji? Korzyści – Michał Zimmer, Kierownik Sektora Elektroniki
 9. Informacja o normach i dokumentach normalizacyjnych w Internecie i nie tylko.  Jak i gdzie znaleźć właściwe informacje o normach – Wojciech Mazurek, Główny Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych
 10. Ile norm mieści się w jednym produkcie? – Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE


Udział bezpłatny, wymagana rejestracja:https://seminariumwbc.evenea.pl/ 

Prelegenci:

Piotr R. Gajos - inżynier ds. oceny zgodności produktów w biurze riskCE. Rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzki Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych (tj. 305/2011), maszyn i urządzeń (tj. MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, NEEE 2000/14/EC, RoHS 2011/65/UE i WEEE 2012/19/UE) oraz wymagań ekoprojektu (tj. ErP 2009/125/EC i LErP 2010/30/UE). Specjalista w sprawie wymagań EcoDesign. Doświadczony szkoleniowiec ww. zakresie. Członek Komitetu Technicznego ds. Wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią.

Przemysław Gałka – mgr inż. Przemysław Gałka, Kierownik Biura Certyfikacji Wyrobów, Polskiego Rejestru Statków S.A., Rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie środków ochrony indywidualnej, Członek Komitetu Technicznego ds. Wyrobów Włókienniczych oraz Małych Statków, Audytor wiodący ISO 9001, Audytor ISO 18001, Audytor techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie środków ochrony indywidualnej.

Maciej Łopusiewicz – Koordynator Sprzedaży Sekcji Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów
TÜV Rheinland. Odpowiedzialny za certyfikację bezpieczeństwa i jakości wyrobów, ocenę bezpieczeństwa maszyn, poziom bezpieczeństwo funkcjonalne Sil, certyfikację eksportową do krajów Zatoki Perskiej. Audytor wewnętrzny ISO, ekspert SASO. Absolwent Uniwersytetu łódzkiego z wykształcenia Antropolog kultury ze specjalizacją w kreowaniu rzeczywistości reklamowej.

Artur Staśkiewicz – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego i Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Prelegent wielu konferencji i szkoleń dotyczących aspektów prawnych w normalizacji. Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 2010 r.

Teresa Sosnowska – od 2013 r. Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wcześniej Kierownik Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa WPN. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Związana z normalizacją od ponad 20 lat. Uczestniczyła w projekcie wdrażania systemu informatycznego dedykowanego pracom normalizacyjnym Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest także Członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji.

Włodzimierz Łabanowski – absolwent Wydziału Mechanicznego   Akademii Rolniczo-Technicznej  w Olsztynie W latach 1989-1992 pracownik naukowy ART, od 1992 zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie , obecnie na stanowisku nadinspektora. Od samego początku funkcjonowania nadzoru rynku w Polsce  prowadzi i koordynuje w OIP Olsztyn tematy kontrolne z zakresu spełnienia wymagań zasadniczych dla  maszyn i innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Autor szeregu  broszur dotyczących bezpieczeństwa budowy i użytkowania maszyn, wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Jego publikacje można również znaleźć w czasopismach branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania ruchu.

Michał Zimmer– od 2009 r. Kierownik Sektora Elektrotechniki i Elektroniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, od 2014 roku sekretarz Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności utworzonej przy Radzie Sektorowej Sektora Elektrotechniki. Wcześniej przez 10 lat pracował w branży ICT, gdzie zajmował się wdrażaniem i audytem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności systemów e-learningowych, VOIP oraz perymetrycznych i zobrazowania radarowego.

Wojciech Mazurek  Główny Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych  PKN. Zajmuje się udzielaniem informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z zakresu budownictwa, mechaniki, logistyki, transportu i opakowań.  Brał udział w przygotowaniu nowego sklepu internetowego PKN. Prowadzi szkolenia z zakresu informacji normalizacyjnej, audyty wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audyty zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.

Organizatorzy wydarzenia:

 

Autor: Marcel Brajer
Product Compliance Specialist