Wybrany język:

    Polski Komitet Normalizacyjny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny oraz biuro riskCE zapraszają na wspólnie zorganizowane seminarium dotyczące standaryzacji.
Data wydarzenia:             24 kwietnia 2018 r. 12:00 – 15:00
Miejsce wydarzenia:      PPNT, bud. III, sala A (kinowa), al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Udział bezpłatny:             wymagana rejestracja: https://normy.evenea.pl/

Masz pomysł na innowacyjny produkt. Wiesz, że powinien on być bezpieczny dla jego użytkownika. Ale czy wiesz, że musi on spełniać pewne wymagania bezpieczeństwa? Czy to znaczy, że musisz samemu opracować dla niego normy bezpieczeństwa? A może ktoś już wcześniej je opracował, a Ty jedynie musisz je zastosować w swoim rozwiązaniu? A może chcesz swoje produkty sprzedawać za granicą? Czy wiesz, że na terenie Unii Europejskiej obowiązują przepisy, które musisz spełnić? Jeżeli Twoja odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie.
Albo może po prostu:
Czy wiesz, że każdy nowy/innowacyjny produkt musi spełniać wymagania bezpieczeństwa? Czy wiesz, że obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkt jest ochrona konsumenta? Czy wiesz, jak spełnić te wymagania? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania to spotkaj się z przedstawicielami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dla kogo?
Dla studentów kierunków technicznych, inżynieryjnych, automatycznych i nie tylko. Dla osób mających pomysł na produkt, planujących rozpoczęcie regularnej produkcji lub sprzedaż za granicą. Dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą w parkach naukowo-technologicznych i innych centrach innowacji.

Dowiesz się:

- czy wymagania dotyczące Twojego produktu są uwzględnione w określonej normie?
- gdzie szukać informacji o wymaganiach technicznych, które Twój produkt musi spełnić?
- dlaczego warto wdrażać normy?
- jak uczestniczyć w  normalizacji?
- jak inni wdrożyli określone normy?

Program seminarium:

  1. Zasady systemu normalizacji dobrowolnej – Teresa Sosnowska, Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych
  2. Jak uczestniczyć w normalizacji? Korzyści – Michał Zimmer, Kierownik Sektora Elektroniki
  3. Normy a prawo. Sposoby powoływania norm w przepisach prawnych – Artur Staśkiewicz, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego
  4. Informacja o normach i dokumentach normalizacyjnych w Internecie i nie tylko. Jak i gdzie znaleźć właściwe informacje o normach – Wojciech Mazurek, Główny Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych
  5. Ile norm mieści się w jednym produkcie – Piotr R. Gajos, biuro konsultingowe riskCE, inżynier ds. oceny zgodności produktów


Prelegenci:

Michał Zimmer – od 2009 r. Kierownik Sektora Elektrotechniki i Elektroniki w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, od 2014 roku sekretarz Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności utworzonej przy Radzie Sektorowej Sektora Elektrotechniki. Wcześniej przez 10 lat pracował w branży ICT, gdzie zajmował się wdrażaniem i audytem systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, w szczególności systemów e-learningowych, VOIP oraz perymetrycznych i zobrazowania radarowego.

Teresa Sosnowska – od 2013 r. Dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wcześniej Kierownik Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa WPN. Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Związana z normalizacją od ponad 20 lat. Uczestniczyła w projekcie wdrażania systemu informatycznego dedykowanego pracom normalizacyjnym Organów Technicznych działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Jest także Członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego FSNT-NOT Normalizacji, Jakości i Certyfikacji.

Artur Staśkiewicz – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawnego i Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Prelegent wielu konferencji i szkoleń dotyczących aspektów prawnych w normalizacji. Z Polskim Komitetem Normalizacyjnym związany od 2010 r.

Wojciech Mazurek –  Główny Specjalista Wydziału Relacji Zewnętrznych  PKN. Zajmuje się udzielaniem informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z zakresu budownictwa, mechaniki, logistyki, transportu i opakowań.  Brał udział w przygotowaniu nowego sklepu internetowego PKN. Prowadzi szkolenia z zakresu informacji normalizacyjnej, audyty wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audyty zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.

Piotr R. Gajos - inżynier ds. oceny zgodności produktów w biurze riskCE. Rzeczoznawca wpisany na listę przy Wojewódzki Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Gdańsku w zakresie wyrobów budowlanych (tj. 305/2011), maszyn i urządzeń (tj. MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, NEEE 2000/14/EC, RoHS 2011/65/UE i WEEE 2012/19/UE) oraz wymagań ekoprojektu (tj. ErP 2009/125/EC i LErP 2010/30/UE). Specjalista w sprawie wymagań EcoDesign. Doświadczony szkoleniowiec ww. zakresie. Członek Komitetu Technicznego ds. Wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią.