Wybrany język:

Oznakowanie CE, czyli co?

                Niedawno jedna ze znajomych firm, która podobnie jak riskCE ma swoje biuro w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, umieściła na swoim blogu wpis na temat żarówek LED przypisując je wyłącznie do wymagań RoHS 2011/65/UE…zapominając o wymaganiach LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, WEEE 2012/19/EU oraz EcoDesign (ErP 2009/125/EC oraz FEL 2017/1369).

Ta sytuacja dała mi do zrozumienia, że jako specjaliści ds. oceny zgodności powinniśmy edukować i uczyć tak, aby podnieść świadomość i wiedzę na temat oznakowania CE. Dlatego w tym wpisie chciałbym przypomnieć cykl filmów szkoleniowo-informacyjnych, które na początku tego roku przygotowaliśmy dla Enterprise Europe Network Polska w ramach programu „Szkoła dla eksportera”. Całe szkolenie zostało przygotowane w formie dwugodzinnego przewodnika podzielonego na 10 części, które jest dedykowane firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chcących nabyć lub rozszerzyć swoje kwalifikacje w planowanej lub prowadzonej działalności eksportowej. Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat unijnych dyrektyw dotyczących produktów i oznakowania CE.

Dzisiaj zachęcam Was do obejrzenia wstępu i pierwszego odcinaka szkolenia.

Wstęp: Oznakowanie CE - czyli unijne dyrektywy nowego i globalnego podejścia

Odcinek 1: Ogólne informacje na temat aktów prawnych dotyczących oznakowania CE

 

Autor: Piotr R. Gajos
Product Compliance Engineer